Hãy liên lạc

Kịch bản ứng dụng

Dịch vụ Giải pháp EPC dành cho các khu cắm trại kỹ thuật bao gồm: Lập kế hoạch khu cắm trại, Thiết kế hệ thống Chín, Sản xuất và mua sắm vật liệu hệ thống Chín, Vận chuyển hậu cần, Xây dựng tại chỗ, Vận hành và Bảo trì.

Hơn 25 năm kinh nghiệm

Xây dựng trại kỹ thuật

CDPH sản xuất và bán nhiều loại nhà mô-đun, nhà tiền chế và nhà biệt thự. Nhiều loại sản phẩm đảm bảo chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp cho từng trại kỹ thuật.